Engelsiz KTMÜ

Geleceğe Güvenle Bakan Üniversite” sloganıyla çıktığımız bu yolda amacımız tüm bireylere eşit yükseköğretim hizmeti sunmaktır. Bu hizmetin sunumunda evrensel düzenlemeler çerçevesinde engelli olsun veya olmasın tüm bireylerin en üst düzeyde erişimi ön plana alınmaktadır. Gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde getirilen yasal düzenlemeler, tüm bireylerin eşit haklara sahip olduklarını ve kurumların sorumlu oldukları hizmetleri eşit bir şekilde sunmalarını gerektirmektedir. Üniversitemiz de bu anlayış ve sorumluluk içinde üniversitemizde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilere hakları olan yükseköğretim hizmetini üst düzeyde sunma çabası içindedir. Elbette bu hizmetlerin sunumu sırasında siz yönetici ve öğretim elemanlarının destekleri çok önemlidir. Üniversitemizde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle 4 görme engelli, 19 Fiziksel engelli, 1 kadın hastalıkları bulunan öğrenci olmak üzere toplam 24 engelli öğrenci bulunmaktadır.  

Rektör Vekili

Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV

(Engelli Öğrenci Birimi Sorumlu Rektör Vekili)

 

 “BİZ KİMİZ?”

“Engelli Öğrenci Birimi” olarak Üniversitemiz bünyesinde açılan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV başkanlığında ve sorumluluğunda, engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış koordinatör öğretim elemanları veya yardımcıları ile ilgili daire başkanlıkları, fakülte, yüksekokullar ve enstitülerin görevlendireceği yönetici veya akademik kişilerden seçilmiş temsilcilerden oluşan, engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere, doğrudan Rektörlüğe bağlı engelli öğrenci birimleri oluşturulur. Yükseköğretim kurumları bu birimlerin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan kaynağı bütçelerinden tahsis ederler. Birimlerin çalışma usul ve esasları “yükseköğretim kurumlarınca belirlenir” düzenlemesine göre varlık göstermekteyiz.