İlahiyat Fakültesi

2011-2012 Öğretim yılında eğitim öğretime başlamış olan fakültemiz hazırlıktan sonra dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumudur. Öğretim dili Türkçe ve Kırgızca olup bu diller hazırlık sınıfında öğretilmektedir. Arapça ise yabancı dil olarak öğretim süresince ağırlıklı bir şekilde öğretilmektedir.

Fakültemizde Din Bilmeleri Bölümü ve İslam Bilimleri Bölümü olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır. Din Bilmeleri bölümünde; dinler tarihi, dinlerin öğretileri, genel felsefe, mantık, ahlak, din felsefesi, din sosyolojisi, din psikolojisi, din antropolojisi, kültür, medeniyet vb. konularda dersler okutulmaktadır.

İslam Bilimleri bölümünde ise Temel İslam Bilimleri ne , Din Bilimleri ne , İslam tarihi , kültürü ve medeniyetine dair dersler okutulmaktadır .

Fakültemiz Din Bilimleri Bölümünden mezun olanlar , öğretmenlik yapmaya yetki veren Devlet diploması alarak Devlet okullarında din kültürü ve adap dersleri öğretmeni olarak görev alabileceklerdir. İslam Bilimleri Bölümünden mezun olanlar ise Kırgızistan Müslümanları Başkanlığı'na (Müftiyat) bağlı camilerde din görevlisi, medreselerde öğretici ve yönetici olarak görev alabilecekler ve ayrıca toplumda ihtiyaç duyulan diğer kurum veya kuruluşlarda din uzmanı olarak çalışabileceklerdir.

Fakültemizde başarılı öğrenciler için çift anadal eğitimi alma imkânı mevcuttur. Çift anadal eğitimi alan öğrenciler her iki bölümün de diplomasına sahip olacaklardır.

Fakültemizde öğrenim gören öğrencilerin öğrenimleri süresince en az bir defa Türkiye'de yaz eğitimine (Staj) katılarak yurt dışı tecrübesi kazanma imkânları mevcuttur.