Personel Dairesi Başkanlığı

AMAÇ
Üniversitemizin kuruluş felsefesi doğrultusunda şekillenen ve Tüzüğünde ifade edilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için akademik ve idari birimlerle ilgili iş ve işlemleri Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Mevzuatlarına uygun bir şekilde yürütmek, personelimizin görevlerini yerine getirirken endişeden uzak, yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamaktır.

HEDEFLER
Üniversitemizin gelişmiş dünya üniversiteleri düzeyine ulaşmasında en önemli faktör olan insan kaynaklarını araştırmak,
Bu anlayışı kurumumuzda hâkim kılmak,
Personelimize ‘insan’ odaklı kaliteli ve etkin bir hizmet sunmak,
Gelişmiş üniversitelerde uygulanan insan kaynakları teknolojilerindeki gelişmeleri takip etmek,
Mevcut teknolojik alt yapımızı sürekli iyileştirerek geliştirmektir.

DEĞERLER
•    İnsan haklarına saygılı olmak, 
•    Zamanı iyi kullanarak kaliteli hizmet vermek,
•    Sorumluluk bilincine sahip olmak,
•    Yaratıcılığa ve yeni fikirlere açık olmak,
•    Kaynakları israf etmeden etkili kullanmak,
•    İşbirliğine açık olmak,
•    Takım bilinci ve katılımcılığa açık olmak,
•    Saygılı ve hoşgörülü olmak,
•    Veriye ve bilgiye dayalı karar vermek,
•    İdealist olmak,
•    Öngörü sahibi olmak,
•    İnisiyatif kullanabilme özelliğine sahip olmaktır.