Bilimsel Etkinlikler

Ceditçilik Hareketi Konulu Kitap Türkçeye Kazandırıldı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Ali Ünal, “Kırgızistan’da Ceditçilik Hareketi 1900-1916” adlı kitabı Türkçeye çevirdi.

Türkçesi Bengü Yayıncılık tarafından basılan kitabın aslı Ayida Kubatova tarafından kaleme alınarak 2012’de Bişkek’te yayınlandı.

Türk soylu halklar arasında ortaya çıkan ‘ceditçilik hareketi’nin Kırgız coğrafyasındaki süreçlerini, sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi akislerini ortaya koyması bakımından seçkin kaynak niteliği taşıyan söz konusu eserde ceditçilik hareketinin ortaya çıkışı, Orta Asya Bölgesi’ne yayılması ve meşhur temsilcileri, ceditçilerin sosyal-siyasal faaliyetleri gibi başlıklar yer alıyor.

Esere burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Media Manas

Haberin Tamamı: http://mediamanas.kg/lang-tr/2677-ceditilik-hareketi-konulu-kitap-trkeye-kazandrld.html