Bilimsel Etkinlikler

MJSS, Manas Journal of Social Studies, Volume 7, Issue 3, 2018 Sayısı Yayınlanmıştır...

 

» Volume : 07 | Issue : 03 | Year : 2018
  
 
Ünlü Kırgız Eleştirmen Salican CİGİTOV'un İlmî Kişiliği ve Makalelerine Bir Bakış
K. Göz, H. Aşlar, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Bir Sözlü Tarih Metni Olarak Kıssa-i Zelzele ve Konusunun Anadolu Basınına Yansıması
M. Erol, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Türk Asıllı Yabancı Uyruklu Bireylerin Türkiye’deki Eğitim Süreçlerinde Yaşadıkları Problemler
H. Dündar, B. Aksoy, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Kırgız ve Türk Öğrencilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Eğilimlerinin Saptanması
M. Gökalp, A. Kocasakal, P. Kızılhan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Üniversite Öğrencilerinin Sabır Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi
N. Çeliköz, Y. Ercan Gül, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
İlkokul Öğrencilerinin Başarı Duyguları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi
C. Aldan Karademir, O. Deveci, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi
R. Akgün, H. Çetin, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Gözü ile Eğitime ve Yükseköğretime Bir Bakış
M. Koçyiğit, E. Eğmir, M. Akçil, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programı 1.Sınıf Öğrencilerinin Programa İlişkin Beklentileri
A. Aslan, H. Koç, B. Büyüksevindik, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Değer Eğitimi Modeli Olarak Ahilik
M. Kart, R. Yeşil, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kursiyerlerinin Algıladığı Sosyal Destek ve Bu Desteğin Kardeş Sayısına Göre İncelenmesi
F. Kayalar, H. Bahar, R. Polat, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Okul Müdürleri ve İşveren Gözüyle Mesleki Eğitimin Sorunları
H. Ergün, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Кыргызстанда радикалдашуу маселеси жана аялдардын орду
K. Eshenkulova, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Peyzaj Tasarımında Etik ve Sorumluluk
F. Çelik, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Bazı Avrupalı Ressamların “Kana’da Düğün” Konulu Eserlerine Üzerine
F. Başbuğ, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Türkiye ve Batı Ülkelerinde Yüksek Din Öğretimi: Niteliksel Bir Karşılaştırma
M. Köylü, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Din Öğretimi Temelleri: Kırgızistan Örneği
C. Colaliyeva, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Taşköprülü-Zâde’ye Göre Öğretmenlik ve Öğrencilik Ahlakı
M. Korkmaz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
İslam Hukukunda Şâyi Malın Kiralanması
E. Gülengül, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Meslek Yüksekokullarında Uygulanan İşbaşı Eğitimlerinde Boylamsal Bir Değerlendirme Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği
B. Arpat, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Tüketicilerin Rasyonel ve Hedonik Marka Algılarının Müşteri Bağlılığı Üzerindeki Etkisi
O. Yılmaz, B. Yaprak, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Financial and Performance Analysis of Food Companies: Application of TOPSIS and DEA
F. Konuk, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Sosyal Medya Pazarlamaya Yönelik Tüketici Algılarının İncelenmesi: Kırgızistan Üzerinde Bir Araştırma
N. Gümüş, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Türk Dizilerindeki Ürün Yerleştirme Uygulamalarına Yönelik Tüketici Algılarının İncelenmesi Azerbaycan Üzerinde Bir Araştırma
N. Gümüş, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Tedarikçi İlişkilerinin İnovasyona Etkisi: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde Bir Araştırma
M. Ozguner, Z. Ozguner, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Konaklama Sektöründe Duyusal Markalamanın Önemi: Beş Yıldızlı Bir Otel Örneği
M. Kara, S. Temiz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Analysis of Service Innovation Performance in Turkish Banking Sector Using a Combining Method of Fuzzy MCDM and Text Mining
S. Yuksel, H. Dinçer, S. Emir, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
The Effect of Investment Incentives and Export Credits on Country Export: The Case of Turkey
C. Başarır, A. Sarıhan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Weber's Pendulum: Does Change Perception of Authority at Work?
B. Ozkara, K. Ozcan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları
H. Çakır, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
İdeoloji ve Sanat İlişkisi Bağlamında Sovyet Anıtsal Propagandası
M. Satır, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Internet Cafes, Young People and Game Interaction: a Study in the Context of Subculture
V. Çakmak, E. Aktan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Rüya Motifleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Psikolojik Semptomlarla İlişkisinin Sınanması
H. Yılmaz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Türk, Kırgız ve Rus Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Tutumları: Kültürler Arası Karşılaştırma
H. Yılmaz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mükemmelliyetçiliği ve Sahip Oldukları Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
S. Avşaroğlu, M. Ulubey, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Türkiye'de Kentsel Katı Atık Yönetimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz
S. Güleç Solak, S. Pekküçükşen, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Belediye Mevzuatında Performansı Arttırma Yönünde Yapılan Değişiklikler Üzerine
S. Pekküçükşen, V. Çelik, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonrası Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı; Isparta İli Üzerinden Nitel Bir Analiz
O. Acar, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Seasonal Changes in Body Fat Ratios of Elite Athletes
K. Canuzakov, E. Zorba, M. Günay, B. Demirhan, A. Bayraktar, S. Geri, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Осмонаалы Сыдыковдун чыгармалары жана алардын тарыхый мааниси
M. Kocobekov, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Müşteri Sadakati Oluşturmada Algılanan Değerin Etkisi: Bir Cağ Kebap Restoranı Örneği
T. Türkmendağ, A. Hassan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Turist Rehberlerinin Bakış Açısıyla Bölgesel Turlarda Algılanan Hizmet Kalitesinin Kritik Olaylar Tekniği (KOT) ile Ölçülmesi
S. Ardıç Yetiş, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Restoran İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, İnovasyon ve Kurumsal Çevrecilik Arasındaki İlişkilerin Incelenmesine Yönelik Bir Araştırma
S. Sünnetçioğlu, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Otel Hizmetlerine Dair Konuk Beklentilerinin Kano Modeli İle Sınıflandırması ve Önceliklendirilmesi
R. Göral, C. Topuz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Tahtakuşlar Mirasının Keşfi: Yerel Halkın Tutumları Üzerine Bir Araştırma
A. Köroğlu, A. Acun, F. Esenkal Çözeli, M. Oflaz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Mutfak Şeflerinin Teknolojiye Hazır Bulunuşluk (TRI) Durumlarının Değerlendirilmesi
H. Çalhan, R. Kılıçhan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Fast Food Tüketiminde Ailenin Rolü; Çanakkale Örneği
O. Taşpınar, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
International Students, Nation Branding and the Good Country Index: Turkey Example
E. Akıllı, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Redefining Diplomacy in the 21st Century
M. Aksoy, A. Çiçek, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |