Bilimsel Etkinlikler

Veteriner Fakültesi Öğretim Görevlisinin Başarısı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğr. Gör. Nariste Kadiraliyeva, Türkiye’de gördüğü doktora öğrenimini başarıyla tamamladı.

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğr. Gör. Nariste Kadiraliyeva, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde sürdürdüğü “Puberte Öncesi ve Sonrası Dönemlerde Dişi Bıldırcınlarda Genital Kanalın Farklı Bölgelerindeki Mast Hücrelerinin Heterojenitesi ve Dağılımı”başlıklı doktora tezini 03 Eylül 2018 tarihinde tamamlayarak, Bilim Doktoru (PhD) unvanı almaya hak kazandı.

Dr. Kadiraliyeva’nın SCI/SCI-EXP dergilerde 5, alan indeksli dergilerde 3 ve diğer hakemli dergilerde 2 olmak üzere toplam 10 makalesi ve 4 uluslararası bildirisi bulunuyor.

Media Manas