EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Sayın Konuklar,

Günümüzde bilimsel araştırma kuruluşlarının başında üniversiteler gelir. Üniversitelerin ruhunu sosyal ve beşerî bilimler fakülteleri ile bu alanda faaliyet gösteren araştırma enstitüleri oluşturur. Bunun için Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kurulunca ilk açılan fakültelerden biri Fen-Edebiyat Fakültesi olmuştur. İki bilim alanını kapsayan fakültemiz, 25 Nisan 2008’de Mütevelli Heyetimizin 2008-01 no’lu kararıyla ikiye ayrıldıktan sonra Edebiyat Fakültesi adıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Bugün dünyada dil, edebiyat, tarih, arkeoloji, sosyoloji, antropoloji, felsefe, psikoloji ve mantık gibi sosyal ve beşerî bilimleri kapsayan kuruluşların başında sosyal bilimler fakülteleri gelir. Bundan dolayı sosyal ve beşerî bilimler fakültelerinde milletlerin ve halkların kültürel, değerleri ve bu değerlerin etkileri derinlemesine araştırılarak, öğrencilere bu yönde eğitim verilir. Bu durum, sosyal ve beşerî bilimler fakültelerinin milletlerin hayatında, millî bilincin geliştirilmesinde, hür düşünen gençlerin yetiştirilmesinde ve kültürel değerlerin araştırılıp benimsetilmesi konusunda önemli roller üstlendiğini gösterir. Türk uygarlığının beşiği olan Kırgızistan’da Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kurulunca ilk açılan fakültelerden biri o zamanki adıyla Fen-Edebiyat Fakültesi olmuştur. Ancak Fen-Edebiyat Fakültesi adıyla açılan fakültemiz Edebiyat Fakültesi olarak faaliyet göstermiştir. Fakültemizde ilk olarak Türkoloji ve Tarih bölümleri açılmış ve bu bölümler ilk mezunlarını 2001-2002 eğitim-öğretim yılında vermiştir. Fakültemizin bu bölümlerine daha sonra Eğitim Bilimleri, Sosyoloji, Felsefe, Doğu Dilleri ve Batı Dilleri bölümleri de eklenmiştir. Şu anda fakültemiz 8 bölüm ve 12 programla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Doğu Dilleri Bölümü Çin Dili ve Edebiyatı ile Rus Dili ve Edebiyatı gibi iki programdan, Mütercim Tercümanlık Bölümü ise Kırgızca-İngilizce, Kırgızca-Türkçe, Rusça-Türkçe gibi üç programdan oluşmaktadır.

Fakültemizde sadece Kırgızistan’dan ve Türkiye’den gelen öğrencilere değil, ortak kültürel ve uygarlık değerlerine sahip diğer Türk cumhuriyetleriyle Türk dünyasının tamamından ve komşu ülkelerden gelen gençlere de sosyal ve beşerî bilimler alanında eğitim verilmektedir. Bu bölümleri tamamlayan gençlerimizin bir bölümü Türk dili, Türk tarihi ve Türk edebiyatının çeşitli meseleleri ile ilgili yüksek lisans, doktora programlarını tamamlayarak, Kırgızistan, Türkiye, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkede geleceğin eğitimcileri olarak görev almaktadırlar.  Mezunlarımızın bir bölümü bilimsel kurumlarda araştırmacı, orta eğitim kurumlarında öğretmen, medya kuruluşlarında, kütüphanelerde ve müzelerde uzman olarak çalışmaktadır. Çok yönlü bir donanımla derin bir bilimsel eğitime sahip mezunlarımızın, Türk dünyasına ve bütün insanlığa önemli hizmetlerde bulunacaklarına gönülden inanıyoruz.

Fakültemizin öğretim kadrosu Kırgızistan ve Türkiye’nin en iyi bilim adamlarından oluşmaktadır. Eğitim-öğretim kadromuzun tamamı, kendi alanlarında Türk dünyasında ve yabancı ülkelerde tanınmış bilim adamlarıdır. Fakültemizde çalışan değerli bilim adamlarının bu güne kadar yaptıkları ve yapacakları bilimsel araştırmaların ve projelerin bilim dünyasına yenilikler getireceğine ve Türk uygarlığının dünya uygarlıkları içindeki haklı yerini almasına katkılar sağlayacağına gönülden inanıyoruz. Kurulduğu günden beri fakültemizde Türk dünyası kültürü, Türk uygarlığı ve Türk dünyasının birçok meseleleriyle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde 200’den fazla kurultay, kongre, panel ve seminer vb. bilimsel toplantıların düzenlenmesi ve fakültemiz mensuplarının bu faaliyetlere çoğunlukla düzenleme kurulunda görev alarak katılması, fakültemizin kısa zamanda ulaştığı seviyeyi göstermektedir. Fakat bunlarla yetinmeyip hiç durmadan çalışarak, sosyal ve beşerî bilimler alanında dünyanın en iyi fakültelerinden biri olmayı hedefliyoruz.  Bu amaçla ve bütün meslektaşlarımızın olağanüstü çaba ve katkılarıyla üniversitemizin misyonuna uygun başarılara ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz.

İşte bu duygu ve düşüncelerle kuruluşundan bugüne fakültemizde görev yapmış ve yapmakta olan meslektaşlarımıza ve görevlilerimize, özellikle fakültemizi seçmiş, geleceğimizin güvencesi olan gençlerimize en derin selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA

Edebiyat Fakültesi Dekanı