Mühendislik Fakültesi Seminerleri
Tıklanma : 731

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

Öğr. Gör. Aybek Adanbayev 06. 04.1 8

Kırgızistandaki Sayısal Televizyon Yayıncılığının Gelişimi

 

Yrd. Doç. Dr . Rita İsmailova 11.05.18

Tuş Vuruşu Dinamiğine Hızlı Genel Bakış.

 

Kimya Mühendisliği Bölümü

 

 

Doç. Dr. Kalıypa Salieva 13.03.18

Bitki Atıklarının Adsorbsiyon Özelliklerinin İncelenmesi

 

Doç. Dr. Külümkan Sartova 10.04.18

Kırgızistan'ın Bitki Atıklarının Karmaşık Prosesleri

 

Prof. Dr. Ali Osman Solak 08.05.18

Nanoparçacık Etiketli Biyosensör Geliştirilmesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

 

Dr. Canıl İskakova 05.03.18

Bozo için kullanılan maltın α-amilaz aktivitesini belirleme için reolojik ve kolorimetrik yöntemlerin karşılaştırılması

 

Akadem Uzman Nurzat Şaykiyeva 19.03.18

Havadan oksijenin su ile emilmesi ve farklı sıcaklıklarda çözeltideki gaz konsatrasyon dağılımının çevresel değerlendirilmesi

 

Araştırma Görevlisi Canarbek Izakov 02.04.18

Su içinde katyon ve anyon konsantrasyonlarının dağılımında klorür iyonunun etkisi

 

Araştırma Görevlisi Kubat Kemelov 16.04.18

Su-yakit emülsiyonlarindaki bulunan su miktarinin benz(a)pireninin gaz fazinda oluşumuna ve konsantrasyonun azaltilmasina etkisi

 

Memur Mirlan Moldobaev 07.05.18

Yakıt-su emülsiyonundaki suyun gaz fazında kurumun oluşum ve azaltma süreçleri üzerine etkisi

 

Laborant Cıldız Öskönbayeva 07.05.18

Topraktaki organik maddeyi tayin etme metotları

Gıda Mühendisliği Bölümü

 

22 Mart 2018

Cıldızay Ö 2018 ZBEKOVA «Продовольственная безопасность Кыргызстана»

 

26 Nisan

Aybek BÖDOŞOV « Kırgızistan'da yetiştirilen beyaz fasulye tahıllarını pişirme özellikleri »

 

3 1 Mayıs 201 8

Ruslan Adil Akay TEGİN “Moleküler mutfak”