Haber ve Duyurular

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlileri Ümit Dikmen ve Temirbek Musakeyev; Kazakistan Kültür, Dil ve Medeniyet Bakanlığı tarafından ödüle lâyık bulundu.

Tüm kütüphaneler ve okuma salonlarında 04 Haziran 2018 tarihinden itibaren yaz dönemi çalışma saatlerine geçilecektir.

Yaz Dönemi Çalışma Saatleri:

Pazartesi-Cuma: 08.30-17.30

Cumartesi, Pazar ve Resmi Bayram Günleri: Tatil

 

 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Başvuru Duyurusu

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için aşağıda belirtilen lisansüstü programlara öğrenci kabul edilecektir. Açılacak programlar, kontenjanlar, başvuru işlemleri ve başarının değerlendirilmesinde dikkate alınacak kriterler ile başvuru dilekçesi ekinde istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI, KAYIT TARİHLERİ

PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

 

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

TC

KC

DG

TC

KC

DG

SOSYAL BİLİMLER

ENSTİTÜSÜ

Tarih

4

4

2

2

2

1

Türkoloji

4

5

2

2

2

1

İktisat

4

4

2

2

2

1

İşletme

4

4

2

2

2

1

İletişim Bilimleri

4

4

2

2

2

1

Eğitim Bilimleri

2

3

1

2

2

1

İslam Bilimleri

2

8

2

3

3

2

Uluslararası İlişkiler

4

4

2

-

-

-

Turizm ve Otel İşletmeciliği

3

5

2

-

-

-

Felsefe

2

2

1

-

-

-

Mütercim-Tercümanlık

2

4

1

-

-

-

Sosyoloji

2

3

2

-

-

-

İngiliz Dili ve Edebiyatı

2

3

1

-

-

-

 

22 Haziran 2018

Başvuru kabulünün son günü

02 -05 Temmuz 2018

Bilim Sınavı (Yazılı ve Sözlü)

16-19 Temmuz 2018

Kesin Kayıt

 

BAŞVURU KOŞULLARI:

 1. Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00, doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
 2. Doktora programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az beş yıllık bir fakülte diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi diplomasına; lisans mezunu olanlardan da Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmaları gerekir. Bu adayların not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
 3. Yüksek lisans öğrenimi için yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. Ancak KTMÜ Senatosunca belirlenen dillerin herhangi biriyle ilgili uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesinin sunulması durumunda adayın genel giriş sınavı değerlendirmesine % 15’lik katkı payı eklenir.
 4. Adayların doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilmeleri için KTMÜ Senatosu’nun belirlediği yabancı dil sınavlarının birinden başarılı olmaları gerekir. Yabancı dilde başarılı sayılmak için T.C. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 55 veya Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 60 puan almış olmak gerekir. Veya eş değerliliği üniversite senatosunca kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip bir yabancı dil sınavından T.C. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavları’na eş değer bir puan almış olmak gerekir. Dil puanlarının T.C. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı’na eş değerliliği Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu’nca kabul edilen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Dil Sınavları Eş Değerlik Tabloları’na göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır. Doktora bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavlarına başka bir yabancı dilden girerler. Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden gelen adaylar için Rusça yabancı dil olarak kabul edilmez.
 5. Lisansüstü eğitime başvuracak adaylardan; Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olup Kırgız Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarından; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylarda denklik şartı aranmaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurumları dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları durumunda, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen denklik belgesi şartı aranır. Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olanların Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları durumunda, Kırgız Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından verilen denklik belgesi şartı aranır.

BAŞVURU YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKEN BELGELER:

 1. Başvuru formu (Türkiye ve diğer ülkelerden başvuru yapmak isteyen adaylar e-posta ile irtibat kurduktan sonra aday kaydı için istenen belgeleri e-posta yoluyla gönderebilirler) http://manas.edu.kg internet adresinden temin edilebilir veya enstitüden e-posta ile istenebilir.
 2. Yüksek Lisans öğretimine başvuru için lisans diplomasının, Doktora öğretimine başvuru için hazırlık sınıfları hariç 5 yıllık Fakülte veya Yüksek Lisans diplomasının tasdikli fotokopisi ve not dökümü (transkript).
 3. Pasaport örneği.
 4. İki adet 4x3 vesikalık fotoğraf.
 5. ALES (ALES belgesinin geçerlilik süresi 36 aydır) puanı sonuç belgesi veya eşdeğeri GRE, GMAT (GRE, GMAT son 60 aydır).sınav sonuç belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi
 6. KTMÜ Senatosunun belirlediği Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı test puanlarının sertifikaları (İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Arapça)
 7. Diploma denklik belgesi.
 8. 200 som sınav harcı (e-posta ile müracaat eden sınav öncesi harcını ödemek zorundadır)
 9. Özgeçmiş.

BAŞVURU ADRESİ:

KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimler Enstitüsü, 1. kat, 104 nolu oda

Başvuru Kabul Saatleri: Bişkek saatiyle 08:30 ile 17:30 arası.

Bilgi İçin:  00 996(312) 49 27 88 iç hat: 2321 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

İnternet Adresi:  web site: http://manas.edu.kg  E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir., Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

NOT: Gerektiği takdirde adaylara mezun oldukları bölümlerin alanlarına göre bilimsel hazırlık programı uygulanır. Eksik belge ile müracaat kabul edilmeyecektir. İlanda belirtilen TC: Türkiye Cumhuriyeti’ni; KC: Kırgızistan Cumhuriyeti’ni; DG: diğer ülkeleri tanımlamaktadır. Adayların başvuru sırasında bu hususa dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA VE BAŞVURUYA DAİR HUSUSLAR

 1. BAŞVURU FORMU: (Türkçe, http://manas.edu.kg/index.php/akademik/enstitüler/sosyal-bilimler-enstitüsü, internet adresinden temin edilebilir veya enstitüden e-posta ile istenebilir.
 2. BEYAN:Yanlış ve eksik beyanda bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.
 3. ZORUNLU EĞİTİM DİLLERİ:Lisansüstü eğitimde zorunlu eğitim dilleri Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesi’dir. Ana dili bu iki dilden birisi olan ya da lisans eğitimini bu dillerden tamamlamış olanlar muaf tutulurlar. Muafiyet için geçerli bir belge sunamayanlar muafiyet sınavına girerler (67 puan başarı barajıdır). Zorunlu eğitim dillerinin herhangi birinden veya her ikisinden başarısız olanlar, isteğe bağlı olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Dil Eğitim ve Öğretim Programı’na katılabilirler.
 4. KAYIT:Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar, mazeretleri dikkate alınmaksızın kayıt haklarını kaybederler. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine, açık kontenjanlara, ilan edilen yedekler listesindeki adaylardan başarı sırasına göre kesin kayıt yapılır. Türkiye ve diğer ülkelerden başvuru yapmak isteyen adaylar e-posta ile irtibat kurduktan sonra aday kaydı için istenen belgeleri faks veya e-posta yoluyla gönderebilirler. Eksik belge ile müracaat kabul edilmeyecektir.
  Kesin kayıt için istenen belgeler: Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (aslı), Not Dökümü (transkript), Pasaport (tasdikli fotokopisi), İki adet vesikalık fotoğraf, Denklik Belgesi (Adayın yabancı bir ülkede eğitim görmesi durumunda, kendi ülkesinin resmi kurumların ilgili eğitim kurumuna dair aldığı denklik belgesiyle başvurması gerekir).
 5.  BİLİMSEL HAZIRLIK:Yüksek Lisans ve Doktora programlarında, farklı bir alanda eğitim almış olan veya farklı bir eğitim kurumundan mezun olan öğrencilere, bu programa devam edebilmeleri için eksikliklerinin giderilmesi amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
 6. KONTENJAN AKTARIMI:Yüksek Lisans/Lisanstan Doktora/Yüksek Lisanstan Doktora programlarından herhangi birine müracaat olmadığı veya kontenjan açığı olduğu takdirde ilgili kontenjanlar; programlar arasında başvuran adaylar için Anabilim Dalı Başkanlığı’nın uygun görüş ve onayı ile kullanılabilir.
 7. BURS:Lisansüstü öğrencilerine KTMÜ Burs Yönetmeliğine göre giriş bursu, başarı bursu ve destek (yabancı uyruklu vatandaşlar için) bursu olmak üzere üç kategoride burs imkânı sağlanmaktadır.
 8. ÖZEL KOŞULLAR:Yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına başvuracak adayların ilgili yönetmeliklerde belirtilen veya ilgili programın satırında belirtilmiş olmak kaydıyla aşağıdaki fakülte, yüksekokul, bölüm ya da program mezunu olmaları ve tabloda belirtilen koşulu yerine getirmeyi kabul ediyor olmaları gerekmektedir:

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

ALES

EĞİTİM ALANI

Sınav Türü

Puan

Tarih

Tarih, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarından lisans mezunu olmak.*

Sözel

55

Türkoloji

Türkoloji, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarından lisans mezunu olmak*

Sözel

55

İktisat

İktisat, Maliye, Finans ve Bankacılık, Uluslararası İktisat, Dünya Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler bölümleri lisans mezunu olmak*

Eşit Ağırlık

55

İşletme

İşletme, İİBF lisans mezunu olmak*, Mühendislik Fakültesi*, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu*, Uygulamalı Matematik Bölümü* ve İletişim Fakültesi* mezunu olmak.

Eşit Ağırlık, Sayısal

55

İletişim Bilimleri

İletişim Fakültelerinin lisans programlarından mezun olmak*

Eşit Ağırlık,  Sözel

55

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri alanından veya herhangi bir lisans programından* mezun olmak

Eşit Ağırlık

55

İslam Bilimleri

İlahiyat alanında lisans mezunu olmak

Sözel

55

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler ve Siyasal Bilgiler alanlarında lisans mezunu olmak *

 

Eşit Ağırlık

55

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm, İşletme*, İktisat*, Uluslararası İlişkiler* alanlarından lisans mezunu olmak

Eşit Ağırlık

55

Felsefe

Felsefe alanında lisans mezunu; herhangi bir lisans programı* mezunu olmak

Sözel, Eşit Ağırlık

55

Mütercim-Tercümanlık

Mütercim-Tercümanlık, Tercümanlık, Lingüistik, Filoloji (Kırgızca, Türkçe, Rusça, İngilizce)* alanlarında lisans mezunu olmak

  

Eşit Ağırlık

 

55

Sosyoloji

Sosyal, beşeri bilimler, Eğitim Bilimleri, Şehir Bölge Planlama ve Mimarlık Bölümlerinden lisans eğitimi almış olmak*

Eşit Ağırlık, Sözel

55

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Filoloji (İngiliz Dili ve Edebiyatı), Dilbilim (İngiliz Dili) alanlarında lisans mezunu olmak*

Sözel

55

 

ANABİLİM DALI

DOKTORA

ALES

Ph.D. PROGRAMI  İÇİN YABANCI DİL KOŞULU

EĞİTİM ALANI

Sınav Türü

Puan

Yabancı Dil

Tarih

Yüksek lisansını Tarih, Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarından yapmış olmak veya bu alanlarda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak*

Sözel

55

İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca,  Çince

Türkoloji

Yüksek lisansını Türkoloji, Filoloji ve Dilbilim alanlarında** yapmış olmak veya bu alanlarda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.*

Sözel

55

İngilizce, Rusça, Almanca, Arapça

İktisat

Yüksek lisansını İktisat, Maliye, Finans ve Bankacılık, Uluslararası İktisat, Dünya Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler alanlarında yapmış olmak veya bu alanlarda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak*

Eşit Ağırlık

55

İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca 

İşletme

Yüksek lisansını İşletme alanında yapmış olmak veya bu alanda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak*

Eşit Ağırlık, Sayısal

55

İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca,

Çince, Arapça

İletişim Bilimleri

 

Yüksek lisansını İletişim Bilimleri, Gazetecilik, Halkla İlişkiler, Radyo ve Televizyon, Sinema, Kitle İletişim ve Sosyal Bilimler alanlarında yapmış olmak veya bu alanlarda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak*

 

Eşit Ağırlık,  Sözel

55

İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca,

Çince, Arapça

Eğitim Bilimleri

Yüksek lisansını Eğitim Bilimleri alanında yapmış olmak veya bu alanda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak*

Eşit Ağırlık

55

İngilizce

İslam Bilimleri

Yüksek lisansını İlahiyat alanında yapmış olmak veya bu alanda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak*

Sözel

55

Arapça, İngilizce

 * Alan dışından öğrenci kabul eden programlarda bilimsel hazırlık uygulanabilecektir.

** Yüksek Lisansını başka bir alanda yapmış olanların lisans eğitimlerini Türkoloji, Filoloji veya Dilbilim alanlarında yapmış olması şartı aranır.

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Enstitülerimize aşağıda belirtilen Anabilim dallarına 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı  Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimi görmek üzere öğrenci alınacaktır. Açılacak programlar, kontenjanlar, başvuru işlemleri ve başarının değerlendirilmesinde dikkate alınacak kriterler ile başvuru dilekçesi ekinde istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

 

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

TC

KC

DG

TC

KC

DG

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Bilgisayar Mühendisliği

3

5

2

1

1

0

Biyoloji

2

7

1

-

-

-

Bitki Koruma

1

6

1

-

-

-

Çevre Mühendisliği

1

4

1

-

-

-

Gıda Mühendisliği

1

4

1

1

2

0

Matematik

3

10

1

3

3

1

Kimya Mühendisliği

2

12

1

2

1

1

 

22 Haziran 2018

Başvuru kabulünun son günü

02-05 Temmuz 2018

Bilim Sınavı (Yazılı sınav ve Sözlü)

16-19 Temmuz 2018

Kesin Kayıt

 

BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00, doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
 2. Doktora programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az beş yıllık bir Fakülte diplomasına hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına; lisans mezunu olup da Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmaları gerekir. Bu adayların not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
 3. Yüksek lisans programına başvurmak için yabancı dil şartı aranmaz. Ancak KTMÜ Senatosunca belirlenen dillerin herhangi biriyle ilgili uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesinin sunulması durumunda adayın genel giriş sınavı değerlendirmesine % 15’lik katkı payı eklenir.
 4. Adayların doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilmeleri için Senatonun belirlediği yabancı dillerin birinden başarılı olmaları gerekir (İngilizce). Yabancı dilde başarılı sayılmak için T.C. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 55 veya Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 60 puan almış olmak gerekir. Veya eşdeğerliliği Üniversite Senatosunca kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip bir yabancı dil sınavından T.C. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil sınavlarına eşdeğer bir puan almış olmak gerekir. Dil puanlarının T.C. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dil sınavına eşdeğerliliği Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosunca kabul edilen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tabloları’na göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır. Doktora bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavlarına başka bir yabancı dilden girerler. Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden gelen adaylardan Rusça yabancı dil olarak kabul edilmez.
 5. Lisansüstü eğitime başvuracak adaylardan; Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olup Kırgız Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarından; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylarda denklik şartı aranmaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları durumunda, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen denklik belgesi şartı aranır. Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olanların Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları durumunda, Kırgız Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından verilen denklik belgesi şartı aranır.
 6. Başvuru Şartlarına ait ayrıntılı bilgi KTMÜ Manas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir. http://manas.edu.kg/index.php/fbe-kabul-%C5%9Fartlar%C4%B1-fbe

 BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER:

 1. Başvuru formu (Türkiye ve diğer ülkelerden başvuru yapmak isteyen adaylar e-posta ile irtibat kurduktan sonra aday kaydı için istenen belgeleri e-mail yoluyla gönderebilirler). Form; http://manas.edu.kg internet adresinden veya Enstitüden e-posta ile istenebilir.
 2. Yüksek Lisans için Lisans diplomasının, Doktora için hazırlık sınıfları hariç 5 yıllık Fakülte ve Lisans, Yüksek Lisans diplomasının tasdikli fotokopisi ve not dökümü (transkript).
 3. Pasaport örneği.
 4. İki adet 4x3 vesikalık fotoğraf.
 5. 5.ALES (ALES belgesinin geçerlilik süresi 36 aydır) puanı  sonuç belgesi veya eşdeğeri GRE, GMAT (GRE, GMAT son 60 aydır). Sınav sonuç belgesinin aslı yada onaylı fotokopisi
 6. YDS, KTMÜ Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı test puanlarının sertifikaları veya eşdeğer olduğu sınav sonuç belgesinin aslı yada onaylı fotokopisi.
 7. Diploma denklik belgesi.
 8. 200 som sınav harcı (e-posta ile müracaat eden sınav öncesi harcını ödemek zorundadır)
 9. Özgeçmiş.

     MÜRACAAT:

KTMÜ Ç. AYTMATOV  Kampüsü, Kültür Merkezi Binası 1. Kat, 104 ve 105 nolu odalarda (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılacaktır). Müracaat Bişkek saatine göre 08:30’dan 17:30’a kadar yapılacaktır.

Bilgi İçin: Tel:  00 996(312) 49 27 88 iç hat: 2321, 2322  web site: http://manas.edu.kg  E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

NOT: Gerektiği takdirde başvuran adayların mezun oldukları bölümlerin alanlarına göre bilimsel hazırlık programı uygulanır. Eksik belge ile müracaat kabul edilmeyecektir. İlanda belirtilen TC-Türkiye Cumhuriyeti; KC-Kırgızistan Cumhuriyeti; DG-diğer, üçüncü ülkelerden başvuracak adayları tanımlamaktadır.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI:

BAŞVURU FORMU: http://manas.edu.kg/index.php/fbe-kabul-%C5%9Fartlar%C4%B1-fbe internet adresinden veya Enstitüden e-posta ile istenebilir.

BEYAN: Yanlış ve eksik beyanda bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

ZORUNLU EĞİTİM DİLLERİ: Lisansüstü eğitimde zorunlu eğitim dilleri Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesi’dir. Anadili bu iki dilden birisi olan ya da lisans eğitimini bu dillerden tamamlamış olanlar muaf tutulurlar. Muafiyet için geçerli bir belge sunamayanlar muafiyet sınavına girerler (67 puan başarı barajıdır). Zorunlu eğitim dillerinin herhangi birinden veya her ikisinden başarısız olanlar, isteğe bağlı olarak “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Dil Eğitim ve Öğretim Programına” katılabilirler.

KAYIT: Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar, mazeretleri dikkate alınmaksızın kayıt haklarını kaybederler. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine, açık kontenjanlara, ilan edilen yedekler listesindeki adaylardan başarı sırasına göre kesin kayıtları yapılır. Türkiye ve diğer ülkelerden başvuru yapmak isteyen adaylar e-posta ile irtibat kurduktan sonra aday kaydı için istenen belgeleri faks veya e-mail yoluyla gönderebilirler. Eksik belge ile müracaat kabul edilmeyecektir.

Kesin kayıt için istenen belgeler: Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (aslı), Not Dökümü (transkript), Pasaport (tasdikli fotokopisi), İki adet vesikalık fotoğraf istenilmektedir. TC. Vatandaşları için YÖK Başkanlığı’nın tarafından verilen denklik belgesi.

BİLİMSEL HAZIRLIK: Yüksek Lisans ve Doktora programlarında, farklı bir alanda eğitim almış olan veya farklı bir eğitim kurumundan mezun olan öğrencilere, bu programa devam edebilmeleri için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

KONTENJAN AKTARIMI:  Yüksek Lisans/Lisanstan Doktora/Yüksek Lisanstan Doktora programlarından herhangi birine müracaat olmadığı veya kontenjan açığı olduğu takdirde ilgili kontenjanlar programlar arasında başvuran adaylar için Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüş ve onayı ile kullanılabilir.

BAŞARI BURSU:Programlara kayıt hakkı kazanan belirli sayıdaki öğrenciye Başarı Bursu verilecektir. Başarı bursu alacak öğrencilerin belirlenmesinde, lisansüstü programlara giriş sınavları sonucu ortaya çıkan başarı sıralaması esas alınır.

ÖZEL KOŞULLAR: Yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına başvuracak adayların ilgili yönetmeliklerde belirtilen veya ilgili programın satırında belirtilmiş olmak kaydıyla aşağıdaki fakülte, yüksekokul, bölüm ya da program mezunu olmaları ve tabloda belirtilen koşulu yerine getirmeyi kabul ediyor olmaları gerekmektedir:

ANABİLİM DALI

EĞİTİM ALANI

ALES

Yüksek Lisans

Sınav Türü

Puan

Biyoloji

Biyoloji, Biyoekoloji, Biyoteknoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Biyomühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik Mühendisliği.

Ekoloji,* Çevre Mühendisliği,* Veteriner,* Agronomi,* Tıp,* Gıda Mühendisliği.*

Sayısal

55

 

Bitki Koruma

Bitki Koruma.

Bahçe ve Tarla Bitkileri,* Biyoloji,* Orman Mühendisliği,*Agronomi.*

Bilgisayar Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Eğitim ve Öğretim Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Temel Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri, Yazılım ve Bilişim Sistemleri Yönetimi, Bilgi Güvenliği, Bilgisayar Bilimi, Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri, Uygulamalı Bilişim İnternet Teknolojisi ve Yönetim, Elektrik ve Elektronik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Uygulamalı Matematik ve Enformatik.

Matematik.*

Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği.

 

Gıda Mühendisliği,* Kimya Mühendisliği,* Doğal Kaynakların Kullanımı ve Ekoloji,*

Matematik

Matematik, Uygulamalı Matematik ve Enformatik.

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği.

Çevre Mühendisliği,* Gıda Bilim ve Teknolojisi,* Gıda Donanımları,* Kimya Mühendisliği.*

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği, Kimyasal Teknolojiler.

Gıda Mühendisliği,* Çevre Mühendisliği,* Makina Mühendisliği,* Biyomühendislik,* Kimya-Biyoloji Mühendisliği,* Kimya.*

 

ANABİLİM DALI

EĞİTİM ALANI

ALES

YABANCI DİL KOŞULU

Doktora

Sınav Türü

Puan

Yabancı Dil

Bilgisayar Mühendisliği

(Yüksek Lisans derecesi ile): Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Eğitimi, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Teknolojileri, Temel Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri, Yazılım ve Bilişim Sistemleri ve Yönetimi, Bilgi Güvenliği, Bilgisayar Bilimi, Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri, Uygulamalı Bilişim İnternet Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Dilbilim, Elektrik ve Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği.

 

Yazılım Mühendisliği; Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Uygulamalı Matematik veya Enformatik alanında lisans derecesi olması şartıyla Ekonomi alanında herhangi bir (İktisat, İşletme, Finans) Yüksek Lisans Programı.* Matematik.*

Sayısal

55

 

İngilizce

 

Matematik

Matematik, Uygulamalı Matematik ve Enformatik.

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği.

 

Çevre Mühendisliği,* Gıda Bilim ve Teknolojisi,* Gıda Donanımları,* Kimya Mühendisliği.*

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği, Kimyasal Teknolojiler.

 

Gıda Mühendisliği,* Çevre Mühendisliği,* Biyomühendislik,* Kimya-Biyoloji Mühendisliği,* Kimya.*

* Alan dışından öğrenci kabul eden programlarda bilimsel hazırlık uygulanabilecektir.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Elemanları, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Dili Komisyonu Başkanlığı tarafından ödüllendirildi.

 

 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TABLOSU

 

No

Kontenjan Açan Bölüm/Program

Kontenjan Açılan Bölüm

KABUL EDİLECEK SINIF

Kontenjan

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

1

Çevre Mühendisliği Bölümü

Gıda Mühendisliği Bölümü

2/3

3

 

Kimya Mühendisliği Bölümü

 

Biyoloji Bölümü

 

2

Gıda Mühendisliği Bölümü

Çevre Mühendisliği Bölümü

2/3

3

 

Kimya Mühendisliği Bölümü

2/3

3

 

3

Kimya Mühendisliği Bölümü

Gıda Mühendisliği Bölümü

2

2

 

4

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gıda Mühendisliği Bölümü

2

2

 

Kimya Mühendisliği Bölümü

 

Çevre Mühendisliği Bölümü

 

FEN FAKÜLTESİ

 

1

Matematik Bölümü

Uygulamalı Matematik ve Enformatik Bölümü

2

2

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

3

2

 

2

Uygulamalı Matematik ve Enformatik Bölümü

Matematik Bölümü

2

2

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

İktisat Bölümü

3

3

 

3

Biyoloji Bölümü

Çevre Mühendisliği Bölümü

2

2

 

Gıda Mühendisliği Bölümü

 

Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü

 

Bitki Koruma Bölümü

3

2

 

Veteriner Fakültesi

 

TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

 

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü

2

2

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü

2

2

 

2

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

2

1

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü

2

2

 

3

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

2

2

 

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü

2

3

 

           
 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

 

Son Başvuru Tarihi

11.06.2018

 

 

Değerlendirme ve Sonuçların İlan Tarihi

18.06.2018

 

             

 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KONTENJAN TABLOSU

No

Kontenjan Açan Bölüm

Kontenjan Açılan Önlisans Programı

Kontenjan

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

2

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

1

İşletme Bölümü

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

2

Pazarlama

2

Turizm ve Otel İşletmeciliği

1

Muhasebe

2

2

Finans ve Bankacılık

Muhasebe

2

TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Pazarlama

5

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

2

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Pazarlama

3

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

3

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Pazarlama

5

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Çocuk Gelişimi

4

     

DİKEY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi

03.07.2018

Değerlendirme ve Sonuçların İlan Tarihi

06.07.2018

             

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Programı düzenlendi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ile Ankara Üniversitesi arasında ortak diploma programı hususunda görüşme yapıldı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, geçen hafta Ankara’da yaptıkları resmi görüşmede ortak diploma programı yapılması konusunda mutabakata vardı.

Buna göre öncelikle lisansüstü programlarda sosyal bilimlerde daha sonraysa diğer bilim dallarında ortak diploma verilmesi konusu ele alınacak. Çalışmalar iki üniversite adına rektör yardımcıları tarafından yürütülecek.

Programın 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda açılması hedefleniyor.

Media Manas

Haberin Tamamı: http://mediamanas.kg/lang-tr/2622-ankara-niversitesi-le-ortak-diploma-program.html

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan Atatürk Parkı’nda Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı düzenlendi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Roza Otunbayeva Vakfı tarafından düzenlenen 6. Bilim Fuarı’nda tanıtıldı.