Haber ve Duyurular

Fuat Sezgin İle İlgili Sempozyum Sona Erdi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı çalışmaları kapsamında “Uluslararası Orta Asya Alimlerinin Dünya Bilimine Katkısı” başlıklı uluslararası sempozyum yapıldı.

“2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti” Oş’ta 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde Oş Devlet Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Sempozyumun 18 Ekim Cuma günkü açılış programına KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Oş Devlet Üniversitesi Rektör Vekili Kudayberdi Kocobekov, TBMM Milletvekili Habibe Öçal, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, Sempozyumu düzenleyen diğer kurumların temsilcileri, akademisyenler, araştırmacılar ve basın mensupları katıldı.

Sempozyum Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Oş Devlet Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Merkezi Asya Üniversiteler Birliği işbirliğiyle gerçekleştirildi.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, açış konuşmasında, Sempozyuma adını veren Fuat Sezgin Hoca’yı yakından tanımanın çok anlamlı ve kıymetli olacağını, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 94 yıllık hayatını bilime adadığını, gerçek bir âlim olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Fuat Sezgin’in dünyada bilimin Batı’dan çıktığı, Batı medeniyetine özgü olduğu, Doğu medeniyetinin bilime bir katkısının olmadığı, bilimi Batı’dan olduğu gibi alarak kullandığı yönündeki ortak fikrin ne kadar yanlış olduğunu kanıtlamak üzere çok değerli çalışmalar yaptığını dile getirdi. Prof. Dr. Balcı, “Kendisi bilimin ortaya çıkışının kaynağı olarak Doğu medeniyetini gösteriyor ve gerçek âlimlerin Doğu medeniyetine mensup kişiler olduklarını ifade ediyor. Alimler yalnızca Batı medeniyetinden çıkmıyorlar. Fuat Sezgin Hoca bunun örneklerini onların eserlerini alıp çalıştıktan sonra Batı dillerine çevirerek gösteriyor.” dedi.

TBMM Milletvekili Habibe Öçal da “Fuat Sezgin Hoca’mızı özellikle Türk dünyası âlimlerinin tanınmasında ve Türk medeniyetinin tanıtılmasında verdiği katkılardan dolayı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bugün bu salonda gençlerde bir heyecan gördüm, bu heyecan inşallah ilme ve hikmete dönüşür. İlme ve hikmete dönüşen bu heyecan inşallah ilerleyen yıllarda dünyaya yön veren ve dünyayı güzelleştiren ilim adamları şeklinde tezahür eder. Biz aynı kökten gelen, aynı medeniyetin, aynı inancın mensuplarıyız. Geçmişimizle her daim gurur duyduk, gurur duymaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Kaçar, “Fuat Sezgin Hoca’nın 17 cilt hâlinde hazırlamış olduğu İslam Bilim Tarihi Literatürü, Avrupa’ya, Batı medeniyetine, İslam medeniyetinin muhteşem eserlerini, bilim eserlerini ispat edercesine ortaya koymuş olduğu çalışmadır. Bununla da sınırla değildir. Bu eserlerin somut olarak daha geniş kitlelere yayılması için İslam âlimlerinin, mühendislerinin, sanatçılarının icat etmiş oldukları, gerçekleştirmiş oldukları bütün bilimsel çalışmaları müze hâlinde hazırlayarak dünyaya ve özellikle İslam ve Türk dünyasına armağan etti. Çünkü İslam, Müslüman ve Türk dünyasının, bilim alanında, teknoloji alanında herhangi bir şekilde bir komplekse, bir aşağılık kompleksine kapılmasına gerek olmadığını, gerçek bilimin Müslümanlar tarafından ilk adımının atıldığını bütün dünyaya ispat etmiş oldu.” sözlerini söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, “Dünyada Fuat Sezgin Yılı itibariyle birçok program gerçekleştirilmekte. Ülkemizin yaptığı programlar tabii ki farklı ülkelerde de gerçekleştirilmekte. Ancak Orta Asya’da ve Kırgızistan’da bunun yapılıyor olması bence çok büyük bir anlam ifade ediyor; çünkü rahmetli Hoca’mızın bilim alanıyla ilgili olarak, özellikle fennî ilimlerle ilgili olarak, tıp ilimleriyle ilgili olarak ortaya koyduğu gerçekleri bugün artık Batı dünyası da kabul etmekte.” dedi.

Oş Devlet Üniversitesi Rektör Vekili Kudayberdi Kojobeov ise “Sempozyumun başarıyla geçmesini diliyorum. Bu Sempozyumu KTMÜ ile Oş Devlet Üniversitesi’nin birlikte düzenlenmesi bizi özellikle memnun ediyor. Çünkü bu sempozyumun iki üniversite arasında yapılabilecek iş birlikleri açısından güzel bir örnek olacağına inanıyorum. Sayın Prof. Dr. Sebahattin Balcı ile de bundan sonra benzer etkinliklerin düzenlenmesi, akademisyen ve öğrenci değişim programı gibi konuları da içerecek biçimde daha yakın iş birliği yapılması hususunu gündeme getirdik. Buna bağlı olarak iki üniversite arasındaki yakın iş birliğinin iki ülke arasındaki ilişkilere de her açıdan olumlu katkılarının olacağına inanıyorum.” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

Açılış Programı katılımcılara plaket takdimi ile sona erdi.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’dan gelen ve alanında tanınan bilim insanları oturumlarda Orta Asya âlimlerinin dünya bilim, kültür ve tekniğine katkıları ve günümüze olan etkileri temelinde; “Maveraünnehir ve Orta Asya’da Kurulan Tarihi Bilim ve Kültür Merkezlerinin Dünya Bilimine ve Dünya Tarihine Katkıları”, “Orta Asya Alimleri, Çalışmaları ve Eserlerinin Değerlendirilmesi”, Orta Asya Türk İslam Alimlerinin İcat Ettikleri ve Geliştirdikleri Teknik Aletler”, “Orta Asya’da Bilim ve Bilim Tarihçiliği” konularını ele aldı.

MEDIAMANAS

Görüntülü Haber: http://mediamanas.kg/lang-tr/3340-fuat-sezgin-le-lgili-sempozyum-sona-erdi.html