Kabul Şartları

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenim görmek üzere öğrenci alınacaktır. Programlar, kontenjanlar, başvuru işlemleri ve başarının değerlendirilmesinde dikkate alınacak kriterler ve başvuru dilekçesi ekinde istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI, KAYIT TARİHLERİ

PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

 

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

K.C.

T.C.

DG

K.C.

T.C.

DG

SOSYAL BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ

Eğitim Bilimleri (Eğitim Bilimleri)

6

3

1

2

1

1

İktisat

4

2

2

3

1

1

İşletme

4

4

2

2

2

1

İletişim Bilimleri

4

5

3

3

2

1

İslam Bilimleri

5

2

1

4

2

1

Tarih (Tarih)

5

5

2

3

3

2

Türkoloji

5

5

2

2

2

1

Beden Eğitimi ve Spor

6

2

-

-

-

-

Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı)

6

3

1

-

-

-

Felsefe

3

2

1

-

-

-

İngiliz Dili ve Edebiyatı

5

3

1

-

-

-

Mütercim-Tercümanlık

6

1

2

-

-

-

Sosyoloji

5

3

2

-

-

-

Tarih (Arkeoloji ve Sosyal Antropoloji Programı)

3

3

2

-

-

-

Turizm ve Otel İşletmeciliği

5

3

2

-

-

-

Uluslararası İlişkiler

5

5

2

-

-

-

 

03 Temmuz 2020

Başvuru kabulünün son günü

08– 10 Temmuz 2020

Bilim Sınavı (Yazılı ve Sözlü)

03-04 Eylül 2020

Kesin Kayıt

 

1. BAŞVURU KOŞULLARI:

 1. Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00, doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
 2. Doktora programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az beş yıllık bir fakülte diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi diplomasına; lisans mezunu olanlardan da Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmaları gerekir. Bu adayların not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
 3. Yüksek lisans öğrenimi için yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. Ancak KTMÜ Senatosunca belirlenen dillerin herhangi biriyle ilgili uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesinin sunulması durumunda adayın genel giriş sınavı değerlendirmesine % 15’lik katkı payı eklenir.
 4. Adayların doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilmeleri için KTMÜ Senatosu’nun belirlediği yabancı dil sınavlarının birinden başarılı olmaları gerekir. Yabancı dilde başarılı sayılmak için T.C. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 55 veya Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 60 puan almış olmak gerekir. Veya eş değerliliği üniversite senatosunca kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip bir yabancı dil sınavından T.C. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavları’na eş değer bir puan almış olmak gerekir. Dil puanlarının T.C. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı’na eş değerliliği Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu’nca kabul edilen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Dil Sınavları Eş Değerlik Tabloları’na göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır. Doktora bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavlarına başka bir yabancı dilden girerler. Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden gelen adaylar için Rusça yabancı dil olarak kabul edilmez.
 5. Lisansüstü eğitime başvuracak adaylardan; Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olup Kırgız Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarından; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylarda denklik şartı aranmaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurumları dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları durumunda, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen denklik belgesi şartı aranır. Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olanların Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları durumunda, Kırgız Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından verilen denklik belgesi şartı aranır.
 6. ALES veya uluslararası geçerliliği bulunan GRE veya GMAT gibi yönetmenlikte istenen puanlara sahip adaylar başvurdukları takdirde yazılı sınavına girmiş sayılacaklardır. Bu sınavların değerlendirilmesinde KTMÜ Lisansüstü Yönetmeliğindeki kararlara ve tabloya göre dikkate alınır. ALES puanı ile müracaat eden adıyların sözlü sınava girmeleri zorunludur. ALES ve GRE, GMAT puanı olamayanlar hem yazılı ve hem sözlü sınava girmek
 7. Başvuru Şartlarına ait bilgi KTMÜ Manas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir. http://manas.edu.kg/index.php/kabul-şartları

 

2. BAŞVURU YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKEN BELGELER:

 1. Başvuru formu (Türkiye ve diğer ülkelerden başvuru yapmak isteyen adaylar e-posta ile irtibat kurduktan sonra aday kaydı için istenen belgeleri e-posta yoluyla gönderebilirler) http://manas.edu.kg internet adresinden temin edilebilir veya enstitüden e-posta ile istenebilir.
 2. Yüksek Lisans öğretimine başvuru için lisans diplomasının, Doktora öğretimine başvuru için hazırlık sınıfları hariç 5 yıllık Fakülte veya Yüksek Lisans diplomasının tasdikli fotokopisi ve not dökümü (transkript).
 3. Pasaport örneği.
 4. İki adet 4x3 vesikalık fotoğraf.
 5. ALES (ALES belgesinin geçerlilik süresi 36 aydır) puanı sonuç belgesi veya eşdeğeri GRE, GMAT (GRE, GMAT son 60 aydır).sınav sonuç belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi
 6. YDSTS, KTMÜ Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı test puanlarının sertifikaları veya eşdeğer olduğu sınav sonuç belgesinin aslı yada onaylı fotokopisi.
 7. Diploma denklik belgesi.
 8. Özgeçmiş.

MÜRACAAT

Müracaatlar İnternetten elektronik mail adresi üzerinden de yapılabilmektedir.

Elektronik mail Adresi: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Başvrunun son günü mesai saati bitimine (Kırgızistan saatine göre 17:30’a) kadar başvurular alınacaktır.

Bilgi İçin: www.manas.edu.kg, 00 996(312) 49 27 88 iç hat: 2321 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

Adres: Bişkek şehri/Cal Bölgesi, K.T.M.Ü. Cengiz Aytmatov Kampüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü 1. kat, 104 nolu oda

 

NOT: Gerektiği takdirde adaylara mezun oldukları bölümlerin alanlarına göre bilimsel hazırlık programı uygulanır. Eksik belge ile müracaat kabul edilmeyecektir. İlanda belirtilen TC: Türkiye Cumhuriyeti’ni; KC: Kırgızistan Cumhuriyeti’ni; DG: diğer ülkeleri tanımlamaktadır. Adayların başvuru sırasında bu hususa dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

 

3. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA VE BAŞVURUYA DAİR HUSUSLAR

 1. BAŞVURU FORMU: (Türkçe, http://manas.edu.kg/index.php/kabul-şartları internet adresinden temin edilebilir veya enstitüden e-posta ile istenebilir.
 2. BEYAN: Yanlış ve eksik beyanda bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.
 3. ZORUNLU EĞİTİM DİLLERİ: Lisansüstü eğitimde zorunlu eğitim dilleri Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesi’dir. Ana dili bu iki dilden birisi olan ya da lisans eğitimini bu dillerden tamamlamış olanlar muaf tutulurlar. Muafiyet için geçerli bir belge sunamayanlar muafiyet sınavına girerler (67 puan başarı barajıdır). Zorunlu eğitim dillerinin herhangi birinden veya her ikisinden başarısız olanlar, isteğe bağlı olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Dil Eğitim ve Öğretim Programı’na katılabilirler.
 4. KAYIT: Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar, mazeretleri dikkate alınmaksızın kayıt haklarını kaybederler. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine, açık kontenjanlara, ilan edilen yedekler listesindeki adaylardan başarı sırasına göre kesin kayıt yapılır.
  Türkiye ve diğer ülkelerden başvuru yapmak isteyen adaylar e-posta ile irtibat kurduktan sonra aday kaydı için istenen belgeleri faks veya e-posta yoluyla gönderebilirler. Eksik belge ile müracaat kabul edilmeyecektir.
  Kesin kayıt için istenen belgeler: Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (aslı), Not Dökümü (transkript), Pasaport (tasdikli fotokopisi), İki adet vesikalık fotoğraf, Denklik Belgesi (Adayın yabancı bir ülkede eğitim görmesi durumunda, kendi ülkesinin resmi kurumların ilgili eğitim kurumuna dair aldığı denklik belgesiyle başvurması gerekir).
 5. BİLİMSEL HAZIRLIK: Yüksek Lisans ve Doktora programlarında, farklı bir alanda eğitim almış olan veya farklı bir eğitim kurumundan mezun olan öğrencilere, bu programa devam edebilmeleri için eksikliklerinin giderilmesi amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
 6. KONTENJAN AKTARIMI: Yüksek Lisans/Lisanstan Doktora/Yüksek Lisanstan Doktora programlarından herhangi birine müracaat olmadığı veya kontenjan açığı olduğu takdirde ilgili kontenjanlar program içinde başvuran adaylar için Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüş ve onayı ile kullanılabilir.
 7. BURS: Lisansüstü öğrencilerine KTMÜ Burs Yönetmeliğine göre giriş bursu, başarı bursu ve destek (yabancı uyruklu vatandaşlar için) bursu olmak üzere üç kategoride burs imkânı sağlanmaktadır.
 8. ÖZEL KOŞULLAR: Yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına başvuracak adayların ilgili yönetmeliklerde belirtilen veya ilgili programın satırında belirtilmiş olmak kaydıyla aşağıdaki fakülte, yüksekokul, bölüm ya da program mezunu olmaları ve tabloda belirtilen koşulu yerine getirmeyi kabul ediyor olmaları gerekmektedir:
 9. SINAVLARIN YAPILMA YÖNTEM VE TEKNİK ŞARTLARI
 1. Yazılı Bilim Sınavının, Google Meet programı üzerinden sınav denetimi sağlanarak, soruların Google Classroom’a yüklenmesi ve sınav bitiminde cevap kâğıtlarının aday tarafından Google Classroom’a yüklenerek, sınavın kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma koşulu sağlanarak yapılacaktır.
 2. Mülakat’ın Google Meet programı üzerinden interaktif -çevrimiçi olarak ve kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilirliği sağlanarak yapılacaktır.
 3. Sınav/mülakat esnasında aday tarafından meydana gelen elektrik kesintisi, internet bağlantı problemi gibi teknik nedenlerden dolayı adayın sınava katılamaması veya katıldığı halde sınavını sağlıklı bir şekilde tamamlayamaması durumunda sınav geçersiz sayılacak ve yeniden bir sınav hakkı verilemeyecektir.
 4. Manas Üniversitesi dışından başvuracak öğrenci adayların Google meet programını, ayrıca Google classroom’dan çevirmiçi/online şeklinde yapılacak olan sınava girebilmeleri için Enstitümüz tarafından Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. uzantılı geçici email adresleri verilecek ve adayın başvuru yaparken kullandığı email adreslerine gönderilecektir.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

ALES

EĞİTİM ALANI

Sınav Türü

Puan

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi lisans mezunu olmak

Sözel

55

Eğitim Bilimleri

(Eğitim Bilimleri Programı)

Kırgızistan Yükseköğretim Kurumlarında ‘‘Genel Pedagoji, Genel Psikoloji, Özel Öğretim Yöntemleri ve Öğretmenlik Uygulaması’’ derslerini almış olmak.

 

Kırgızistan’daki yada Türkiye’deki Yükseköğretim kurumları eğitim fakülteleri mezunu olmak.

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ya da Türkiye Üniversitelerinin pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak.*

Eşit Ağırlık

55

Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ya da Psikoloji bölümü mezunu olmak.

Eşit Ağırlık

55

Felsefe

Felsefe alanında lisans mezunu olmak. Herhangi bir lisans programı mezunu olmak*

Sözel, Eşit Ağırlık

55

İktisat

İktisat, Maliye, Finans ve Bankacılık, Kamu Yönetimi, Kamu Maliyesi, Uluslararası İktisat, Dünya Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Uluslararası İlişkiler bölümleri lisans mezunu olmak*

Eşit Ağırlık

55

İletişim Bilimleri

İletişim Fakültelerinin lisans programlarından mezun olmak

Eşit Ağırlık, Sözel

55

İşletme

İşletme, İktisat, Maliye, Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler Bölümleri mezunu olmak, Mühendislik Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Uygulamalı Matematik Bölümü ve İletişim Fakültesi (Gazetecilik, Radyo ve Televizyon, Reklam ve Halkla İlişkiler Bölümü) mezunu olmak.*

Eşit Ağırlık, Sayısal

55

Filoloji (İngiliz Dili ve Edebiyatı)

Filoloji (İngiliz Dili ve Edebiyatı), Dilbilim (İngiliz Dili) alanlarında lisans mezunu olmak

Sözel

55

İslam Bilimleri

İlahiyat alanında lisans mezunu olmak

Sözel

55

Mütercim-Tercümanlık

İngilizce: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık Bölümü Kırgızca-İngilizce mezunu olmak.

Rusça: Rus Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık Bölümü Rusça-Türkçe mezunu olmak.

Türkçe: Mütercim-Tercümanlık Bölümü Kırgızca-Türkçe Programı veya Kırgızistan’daki Üniversitelerin Türkçe Dil Bilimi mezunu olmak.

Eşit Ağırlık

55

Sosyoloji

Sosyoloji, Kamu Yönetimi, İstatistik, Sosyal Hizmet, Felsefe, PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı), İletişim, Uluslararası İlişkiler, İlahiyat, Tarih, Halkla İlişkiler, Turizm, İktisat, Antropoloji, Hukuk, Mimarlık alanlarında lisans mezunu olanlar başvurabileceklerdir. *

Eşit Ağırlık, Sözel

55

Tarih (Tarih Programı)

Tarih alanından lisans veya bu alanda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.

Sözel

55

Tarih (Arkeoloji ve Sosyal Antropoloji Programı)

Tarih ve Arkeoloji alanında lisans mezunu olmak veya Tarih alanında beş yıllık bir fakülte mezunu olmak

Sözel

55

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm, Konaklama, Seyahat, Turist Rehberliği, Yiyecek-İçecek, Gastronomi, İşletme*, İktisat*, Uluslararası İlişkiler* alanlarından lisans mezunu olmak

Eşit Ağırlık

55

Türkoloji

Türkoloji, Filoloji, Dilbilim alanlarında Lisans mezunu olmak

Sözel

55

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Hukuk, Tarih, İktisat, İlahiyat, Felsefe, Sosyoloji Bölümleri (4 yıllık) lisans mezunu olmak *

 

Eşit Ağırlık

55

 

ANABİLİM DALI

DOKTORA

ALES

Ph.D. PROGRAMI İÇİN YABANCI DİL KOŞULU

EĞİTİM ALANI

Sınav Türü

Puan

Yabancı Dil

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri ya da alanı eğitim anabilim dallarından herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak yada bu alanda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak

Eşit Ağırlık

55

İngilizce, Rusça,** Almanca, Fransızca,

İktisat

Yüksek lisansını İktisat, Maliye, Finans ve Bankacılık, Kamu Yönetimi, Kamu Maliyesi, Uluslararası İktisat, Dünya Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Uluslararası İlişkiler alanlarında yapmış olmak veya bu alanlarda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak*

Eşit Ağırlık

55

İngilizce, Rusça,** Almanca, Fransızca

İletişim Bilimleri

 

Yüksek lisansını İletişim Bilimleri veya Sosyal Bilimlerin Tarih, Edebiyat, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme alanlarından birinde yapmış olmak, Kitle İletişim alanlarında beş yıllık bir fakülte mezunu olmak*

 

Eşit Ağırlık, Sözel

55

İngilizce, Rusça,** Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca,

Çince, Arapça

İslam Bilimleri

İlahiyat alanında Yüksek lisansını yapmış olmak veya bu alanda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak

Sözel

55

Arapça, İngilizce

İşletme

Yüksek lisansını İşletme, İktisat, Maliye, Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler, Turizm ve Otelcilik, İletişim (Gazetecilik, Radyo ve Televizyon, Reklama ve Halkla İlişkiler bölümü), Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak veya bu alanda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak*

Eşit Ağırlık, Sayısal

55

İngilizce, Rusça,** Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca,

Çince

Tarih

Yüksek Lisansını Tarih alanından yapmış olmak veya bu alanda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.

Sözel

55

İngilizce, Rusça,** Almanca, Fransızca, Çince

Türkoloji

Türkoloji, Filoloji, Dilbilim alanlarında Yüksek Lisans ve bu alanlarda beş yıllık bir fakülte mezunu olmak*

Sözel

55

İngilizce, Rusça,**

* Alan dışından öğrenci kabul eden programlarda bilimsel hazırlık uygulanabilecek

** Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden gelen adaylardan Rusça yabancı dil olarak kabul edilmez.