Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu’nun 17.01.2001 tarih ve R.30.GS/2001-15-059/062 sayılı kararına istinaden Mütevelli Heyet Başkanlığı’nın 09.04.2001 tarihli toplantısında aldığı 2001-4 sayılı kararla kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü,  2002 yılında Maliye, İktisat, İşletme, İletişim Bilimleri, Türkoloji ve Tarih Anabilim Dallarında lisansüstü eğitime başlamıştır. Takip eden yıllarda Eğitim Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Turizm ve Otel İşletmeciliği, İslam Bilimleri, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim – Tercümanlık ve Felsefe programları da açılarak bu alanlarda eğitime devam edilmiştir. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsü, 13 yüksek lisans programında 170, 6 doktora programında 50 olmak üzere toplam 220 öğrenciye lisansüstü eğitim vermektedir.