Denetleme Kurulu

  Prof. Dr. Rahmi ER
T.C. Yükseköğretim Kurulu Üyesi
Başkan
 

Ulukbek KARMIŞAKOV 
Üye
Maliye Bakanı vekili

 

Yalçın TOPÇU
Üye
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı

 

Prof. Dr. Abılabek ASANKANOV 
Üye

Kırgız Cumhuriyeti Milli Bilimler Akademisi Senato Üyesi

Prof. Dr. Metin TOPCUOĞLU 
Üye
Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi

 

 

Prof. Dr. Tölöbek ABDIRAHMANOV
Üye

Kırgız Milli İ.Arabaev Üniversitesi Rektörü

 

İsmail ERASLAN
Üye 
T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
Yönetim Bilgi Sistemleri Daire Başkanı

  Salmarbek ASANOV
Üye
Kırgız Cumhuriyeti'ne Bağlı Bütçe Politikası, Mali Analiz ve Yatırımlar Dairesi Başuzmanı