Yönetim Kurulu

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN LİSTESİ

Rektör

Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN

Rektör Vekili

Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV

Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA

Fen Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Ali Osman SOLAK

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. (Tedviren)

Doç. Anarbek İBRAYEV

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Kadir ARDIÇ

İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ

İletişim Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Hamza ÇAKIR

Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Coşkan ILICALI

Veteriner Fakültesi Dekan Vekili

Prof.Dr. Ümit GÜRBÜZ

Ziraat Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Mustafa PAKSOY

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili 

Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKİN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 

 

Fen Fakültesi - Üye

Prof. Dr. Anarkül URDALETOVA

Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkan Yrd. - Üye

Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA

Veteriner Fakültesi - Üye

Prof. Dr. Nazir DUMANLI

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü - Üye

Prof. Dr. Kanat CANUZAKOV

Genel Sekreter/Raportör

Ziya ARPALI