Proje Koordinasyon Başkanlığı

PROJE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) öğretim üyeleri ile doktora, ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından hazırlanan projeleri desteklemekte ve teşvik etmektedir.

Bilimsel Araştırma Projeleri: tamamlandığında sonuçları ile bilime ve Türk halk ve topluluklarının ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlayacak projelerdir.

Projelerin önerilmesi, değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili kurallar “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Proje Koordinasyon Başkanlığı Uygulama Yönergesi” tarafından belirlenmektedir.

Bilimsel Araştırma Projelerine başvuruların değerlendirilmesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından yapılır. BAP kapsamına girmeyen diğer projeler ise Proje Geliştirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Proje önerileri, herhangi bir takvime bağlı kalmaksızın, “Başvuru Formu” ile yapılır. Komisyona sunulan proje önerileri komisyon başkanlığı tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Komisyonca desteklenmesi uygun görülen proje önerileri Rektörlüğe teklif edilir ve Üniversite Yönetim Kurulu’nda görüşülür. KTMÜ Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan araştırma projelerine destek sağlanır.

 

 "PROJE ÖZETLERİ KİTABI (2017 ve 2018 Yıllarında Tamamlanan Projeler)"

KTMÜ Proje Koordinasyon Başkanlığı Uygulama Yönergesi 2018

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Proje Geliştirme Komisyonu

Proje ve Akademik Yazım Destek Birimi

Email:Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Proje Yazma Eğitimi 1-Bölüm

Proje Yazma Eğitimi 2-Bölüm

Akademik Proje Hazırlama Materyalleri (TÜBİTAK Videoları)

1) Proje Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar (Dr. Ebru Göncüoğlu)

2) Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi - Temel Bilimler (Prof. Dr. Yusuf Baran)

3) Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi - Mühendislik Bilimleri (Prof. Dr. Mustafa Laman)

4) Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi - Sağlık Bilimleri (Prof. Dr. Ahmet Çevik Tufan)

5) Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi - Sosyal ve Beşeri Bilimler (Prof. Dr. Osman Eravşar)

6) Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi - Yaşam Bilimleri (Prof. Dr. Nejdet Kandemir)

Standart Formlar FTP den alınabilir ftp://ftp.manas.kg/upload/BAP/formlar/

2019 DEVAM EDEN PROJELER:

No

Proje Kodu

Proje Adı

Yürütücüsü

Proje Türü

1

KTMU-BAP-2017.SBE.03

"Kırgızistan’da Demokrasinin Kurumsallaşma Süreci: 2010’dan Günümüze Siyasal Gelişmeler"

Dr. Altınbek COLDOŞEV

BAP (Bağımsız Proje)

2

KTMU-BAP-2017.TUAM.06

"Zaman, İnsanlar ve Olaylar Sözlü Tarih Projesi"

Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA

Yönlendirilmiş Proje

3

KTMU-BAP-2017.TUAM.07

"Bağlam Dizini ve Tematik Dizin Çerçevesinde Kırgız Atasözleri"

Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYĞUR

Yönlendirilmiş Proje

4

KTMU-BAP-2017.TUAM.08

"Konu Dizini Çerçevesinde Türkiye Türkçesinde Kullanılan Atasözlerinin Kırgız Türkçesine Aktarılması"

Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYĞUR

Yönlendirilmiş Proje

5

KTMU-BAP-2018.FBE.01

"Kacı Say Köyü’nde bulunan eski uranyum depolama tesisinin sebep olduğu çevresel kirliliğin boyutlarının belirlenmesinde Artemisia dracunculus, Ephedra intermedia ve Perovskia abrotanoides bitki türlerinin kullanılması"

Prof. Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT

BAP (Bağımsız Proje)

6

KTMU-BAP-2018.SBE.01

"Kırgızistan’daki Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlilikleri ve Sorunları"

Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ

BAP (Bağımsız Proje)

7

KTMU-BAP-2018.SBE.02

"Kırgızistan’daki Din Görevlilerinin Hadis Bilgi Düzeyleri"

Doç. Dr. Muhittin DÜZENLİ

BAP (Bağımsız Proje)

8

KTMU-BAP-2018.FBE.03

"Holomorf Fonksiyonların Yaklaşım Teorisinde Ekstremal Problemleri"

Prof. Dr. Fahreddin ABDULLAYEV

BAP (Bağımsız Proje)

9

KTMU-BAP-2018.FBE.04

"At Sürülerinin Yayla Ortamındaki Davranışlarının Araştırılması (I. Aşama)"

Prof. Dr. Askarbek TULOBAYEV

BAP (Bağımsız Proje)

10

KTMU-BAP-2018.SBE.05

"Kırgızistan Gastronomi Turizmi Haritasının Hazırlanması ve Tur Rotalarının Belirlenmesi"

Yrd. Doç. Dr. Cemal İNCE

BAP (Bağımsız Proje)

11

KTMU-BAP-2018.FBE.06

"Bişkek ve Çüy Bölgesi 8-10 Yaş Çocukların Sportif Yetenek Taraması"

Doç. Dr. Bilal DEMİRHAN

BAP (Bağımsız Proje)

12

KTMU-BAP-2018.FBE.07

"Kırgızistan Çüy Bölgesindeki Bazı Meraların Ot Verimi, Ot Kalitesi ve Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma"

Doç. Dr. Selahattin ÇINAR

BAP (Bağımsız Proje)

13

KTMU-BAP-2018.TUAM.02

"Kırgızistan’da Dil Planlaması Uygulamaları ve Dil Politikaları"

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

BAP (Bağımsız Proje)

14

KTMU-BAP-2018.TUAM.03

"Manas Destanı'nın Tematik Dizini I"

Dr. Kaliya KULALİYEVA

BAP (Bağımsız Proje)

15

KTMU-PGK-2018.SBE.01

"Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Koçkor - Kök Say Arkeoloji Araştırmaları"

Prof. Dr. Kubatbek TABALDİEV

Yönlendirilmiş Proje

16

KTMU-PGK-2018.FBE.01

"Merkezi Haftalık Ders Programı Hazırlama ve Derslik Paylaştırma Yazılım Sistemi"

Doç. Dr. Rayımbek SULTANOV

Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Destek Projesi

17

KTMU-PGK-2018.TUAM.01

"Kırgızca, Türkçe, Rusça ve İngilizce Dillerinde İnşaat Teknik Terimlerin Araştırılması ve Sözlüğünün Hazırlanması"

Dr. Gülmira ACIGULOVA

Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Destek Projesi

18

KTMU-PGK-2018.TUAM.02

"Hakasya Tarihi, Toplum Yapısı, Kültürü, Ekonomisi"

Doç. Dr. Cengiz BUYAR

Yönlendirilmiş Proje

19

KTMU-BAP-2018.FBE.08

"Dereceli Sınır Değer Problemleri"

Prof. Dr. Asan ÖMÜRALİYEV

BAP (Bağımsız Proje)

20

KTMU-BAP-2018.GOSAM.01

"Kırgızistan ve Türkiye’deki Geleneksel Atlı Sporların Araştırılması"

Prof. Dr. Mehmet TÜRKMEN

BAP (Bağımsız Proje)

21

KTMU-BAP-2018.TUAM.04

"Kamu Çalışanlarının Refah ve Yoksulluk Düzeylerinin Yaşam Tarzına Etkisi: Bişkek Örneği"

Prof. Dr. Mustafa ORÇAN

BAP (Bağımsız Proje)

22

KTMU-BAP-2018.FBE.09

"Kırgızistan’da yaygın olarak ekimi yapılan ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) varyetelerine ait genetik çeşitlilik ve filogenetik ilişkilerinin biyoteknolojik yöntemler ile araştırılması"

Prof. Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT

BAP (İleri Araştırma Projesi)

23

KTMU-PGK-2018.FBE.02

"Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kampüs Florasına Ait Temel Floristik Özelliklerinin Tespiti ve Bunların Kayıt Altına Alınması"

Prof. Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT

Yönlendirilmiş Proje

24

KTMU-PGK-2018.FBE.03

"Çevrimiçi Eğitim Sistemi İçeriğinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi"

Doç. Dr. Rayımbek SULTANOV

Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Destek Projesi

2018 Yılında Kapatılan Projeler

2017 Yılında Kapatılan Projeler

2016 Yılında Kapatılan Projeler

2015 Yılında Kapatılan Projeler